Ar aghaidh le chéile!
Tel: +353 1 295 1627

St. Attracta's Senior National School

Meadowbrook, Dundrum, Dublin 16

Frása na Seachtaine

 • Cén t-am é?    Tá sé in am bricfeasta   …in am lóin  ….in am dinnéir   … in am codlata   … in am tae
 • Go raibh maith agat
 • Fáilte romhat 
 • Cad a dhéanfaimid anois?
 • Maith thú – sár-iarracht
 • Bain triail as.
 • Cad is brí leis sin?
 • Téigh go dtí  …an siopa   … an halla   …an oifig   … an príomhoide
 • Cár fhág tú an …
 • Conas a deir tú …. as Gaeilge?
 • Cad is brí le….?
 • An bhfuil sé in am   … don lón   …dul amach   … an bainne a fháil   …do PE/do ríomhairí, srl.
 • Cuir suas na cathaoireacha agus glan an t-urlár
 • Cad atá á dhéanamh agat/agaibh?
 • Táim/táimid…  ag léamh, ag obair, ag scríobh, ag pleidhcíocht, ag imirt cluiche, ag foghlaim, srl.
 • Tá brón orm agus ní tharlóidh sé arís.
 • Cuir  isteach … sa mhála
 • Tógaigí amach
 • Conas a litríonn tú?
 • An bhfuil? Cá bhfuil? B’fhéidir go bhfuil…
 • Cuir síos na pinn
 • Pioc suas na páipéir 
 • An bhfaca tú…    …mo chóipleabhar?   …an múinteoir?  …an rang?   …mo charbhat?      …mo mhála scoile? …mo mhadra?
 • Caithfidh mé dul…    …abhaile     …amach    …isteach      …a chodladh    …go dtí an siopa   …go dtí an oifig   …go dtí an halla
 • Ceart go leor! An bhfuil tú ceart go leor? – Tá/Níl
 • An dtuigeann tú? Tuigeann   nó     Ní thuigeann
 • Ag an deireadh-seachtaine chonaic/chuaigh/ rinne mé
 • Níl a fhios agam.  /  N’fheadar!
 • Dúirt sé/sí _______in ionad ________
 • Ba mhaith liom scéal a insint   …cóipleabhar a cheannach   … dul go dtí …
 • Fan nóiméad, le do thoil. 
 • Cé a bhuaigh an rás? Bhuaigh Máire an rás.
 • An bhfaighidh tú … dom
 • Tabhair dom … le do thoil
 • Ní raibh mé ach ag magadh!
 •  

   

 

 

Latest News

January 2019 Newsletter

read more

Green Schools Update

read more

December 2018 Newsletter

read more